Pre-Exit: realiseer waarde en profiteer van groei

Factor Ros

Veel ondernemers lopen ertegenaan dat de onderneming een forse groei heeft doorgemaakt. Enerzijds wil men graag deze groei voortzetten, maar anderzijds is er ook de wens om een deel van de gerealiseerde waarde te verzilveren.

Een pre-exit biedt antwoord op beide wensen. Bij een pre-exit wordt een deel van het aandelenpakket verkocht aan een financiële investeerder of (soms) aan een strategische partij en een ander deel blijft in bezit van de ondernemer.

Naast het liquide maken van een deel van de aandelen biedt een dergelijk traject tevens een waardevolle partner (met kapitaal om de groei te versnellen of uitsluitend als kritisch klankbord) om de groei voort te zetten. Op termijn kan dat erin resulteren dat het restant van de aandelen tegen een aanmerkelijk hogere prijs kan worden verkocht dan het eerste deel.

De selectie van de koper is van cruciaal belang omdat dit tevens de samenwerkingspartner wordt na verkoop van het eerste deel van het aandelenpakket.

Praktijkcase
Robin Nijhof, CEO Westers ICT, zal tijdens de workshop uitgebreid vertellen over de pre-exit die hij afgelopen jaar aan de hand van Factor & Ros heeft afgerond. Hierin vertelt hij openhartig over het proces, de beweegredenen en de kansen die deze overname met zich mee brengt. 

Sprekers:

Waldo Zuiderveld , Bedrijfsovername Specialist Factor & Ros 

Robin Nijhof, CEO Westers ICT

Factor Ros

Terug naar overzicht