Wat is een bedrijf waard?

Zowel bij de aankoop als bij de verkoop van een bedrijf is één van de meeste gestelde vragen: wat is dit bedrijf waard? In deze workshop zal uitgebreid worden ingegaan op de belangrijkste waarderingsmethodes, het verschil tussen waardering en prijs en waarom u altijd door de bril van een koper naar de waarde van een bedrijf moet kijken.

Aan de hand van een praktijkcase zullen de voor- en nadelen van de verschillende waarderingsmethodes worden besproken. Daarbij zal met name worden stil gestaan bij de Discounted Cashflow methode (DCF) en het belang van het toekomstig verdienvermogen van een bedrijf. Tevens komt ook de relatie met de veelal gebruikte Ebitda/omzet multiples (prijsaspecten) aan de orde.

Sprekers
René van Bruggen, Directeur RSM Evaluent.
Cora van Dijk, Partner RSM Netherlands Corporate Finance.

Terug naar overzicht