Bedrijf overnemen via een MBI

De Management Buy In (MBI) is een specifiek type overnametransactie, waarbij de koper altijd een persoon is en het bedrijf geheel, gedeeltelijk of gefaseerd overneemt. Een MBI past goed bij ervaren managers met ondernemersambitie, omdat hun toegevoegde waarde (waaronder managementkwaliteiten) beter van toepassing komt in een bestaand bedrijf, dan in een nieuw te starten onderneming.

Als enige intermediair die zich volledig richt op opvolging door MBI, informeert BuyInside u graag over de laatste trends en specifieke mogelijkheden bij dit type transactie. De kritische succesfactoren voor een geslaagd zoekproces komen aan bod, alsmede de verschillende processtappen in een MBI en hoe deze zijn te beïnvloeden.

Praktijkcase: Management Buy In Weighpack
Gastspreker tijdens deze workshop is Simon Rijke, die sinds eind 2019 via een volledige overname eigenaar is geworden van Weighpack uit Den Haag (www.weighpack.nl).

Weighpack is een internationale specialist in de ontwikkeling, productie en installatie van complete verpakkingslijnen voor technische producten. Het bedrijf heeft een sterk innovatief karakter en onderscheidt zich in het aanbieden van totaaloplossingen voor de hardware verpakkingsindustrie. Producten worden afgezet in meer dan 45 landen over de hele wereld.

Simon neemt deelnemers aan deze workshop mee in zijn MBI-ervaringen. Hij zal met u zijn ervaringen delen over de voorbereiding op zijn traject, het proces en de specifieke do’s & don’ts van een geslaagde MBI.

Sprekers

Simon Rijke, DGA Weighpack International

Anne Huitema, managing partner BuyInside

Joost Snoep, managing partner BuyInside 

 

Terug naar overzicht