Hoe financiert u een overname?

De meeste bedrijfsovernames worden nog steeds door de bank gefinancierd. Maar waar vroeger de bank bijna de hele financiering voor zijn rekening nam, is dat nu maximaal 50 procent. De andere helft moet worden inbracht door de koper zelf, vaak in combinatie met een of meerdere alternatieve financiers. Dit wordt ook wel stapelfinanciering genoemd.

In deze workshop wordt uitgebreid ingegaan op de mogelijkheden om tot een succesvolle overnamefinanciering te komen. Zowel bancaire financiering als alternatieve mogelijkheden komen uitgebreid aan bod en worden toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Spreker
Arno Leeuwenburgh, Directeur Turnpoint Finance.

Terug naar overzicht