Marc Oostenbroek

Marc (1979) heeft ruime ervaring in het adviseren van zowel binnenlandse als internationale bedrijven met betrekking tot hun belastingzaken. Hij is gespecialiseerd in de fiscale aspecten van fusies en overnames, herstructureringen de structurering van fondsen, het opzetten van managementparticipaties en heeft ook ruime ervaring met procederen in fiscale geschillen.

Marc heeft heel veel ervaring met het opzetten van werknemersparticipaties voor zowel binnenlandse- als buitenlandse bedrijven. Bovendien is Marc buitenpromovendus aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het gebied van managementparticipaties in zijn algemeenheid, en het lucratief belang regime in het bijzonder. Zijn promotie heeft als werktitel: “De nationale en internationale fiscale aspecten van het lucratief belang regime”. In maart 2019 heeft Marc zich aangesloten bij VanLoman.

Marc heeft een master bedrijfskunde van de Katholieke Universiteit van Nijmegen (2004) en is in 2007 afgestudeerd met een master in rechten van de Universiteit van Amsterdam met een specialisatie in Internationaal- en Europees belastingrecht.

Na 4 jaar bij Deloitte is Marc in 2010 overgestapt naar Allen & Overy. Hij is in 2010 toegelaten tot de Amsterdamse balie van de Nederlandse Orde van Advocaten en is lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.

SPECIALISATIES

  • Fusies & Overnames
  • Werknemersparticipaties
  • Vennootschapsbelasting
  • Loonbelasting
  • Due Dilligence
  • Tax Controversy

Terug naar overzicht