Frank Tijhuis

Frank Tijhuis Nepocon

Frank Tijhuis is in 2011 Nepocon ingenieurs & adviseurs gestart. Vanaf het moment van oprichting van Nepocon heeft hij zijn ambities om zelfstandig te ondernemen waargemaakt. In de beginjaren met 5 medewerkers gestart in Hengelo nu uitgegroeid tot een onderneming van circa 50 medewerkers verdeeld over vier vestigingen. Na de overnames van Akerveld Engineering en Schaal Ingenieurs in 2022 krijgt de ambitie om regionaal aanwezig te zijn optimaal vorm en is een belangrijke stap richting de toekomst gezet. Een toekomst waarin we richting landelijke aanwezigheid van onze diensten gaan; het bieden van slimme oplossingen voor civieltechnische, bouw-, waterbouw- en werktuigbouwkundige constructies.

Op de weg naar waar de onderneming nu staat heeft Frank een deel van zijn onderneming verkocht aan Green Park investment partners om samen verder te bouwen aan de ambitie. Met hen is hij een prettige samenwerking opgestart en waarin hij een betrokken partner voor de toekomst van de onderneming heeft gevonden.

Tijdens de Nationale Overname Dag vertelt Frank tijdens de workshop ‘Hoe verkoop ik een bedrijf’ over zijn ervaringen en de keuzes in de afgelopen jaren. Dit doet hij in samenwerking met kennispartner Factor Bedrijfsovernames, de adviespartij die hem bij de gedeeltelijke verkoop van zijn bedrijf hebben begeleid.

Frank Tijhuis Nepocon

Terug naar overzicht